Raadamine

Puude langetamine: Võsaraie ja metsaraie

Raiume võsast puhtaks tee-, kraaviservad ja põlluääred, sobivad kõik puuliigid.

Teostame võsaraiet ja raiejäätmete kokkuvedu. Võsaraie ja metsaraie (ka alusmetsa) käib nii saagide kui giljotiinidega. Olemas ka valgustusraie ja lageraie teenus.

Mahu arvestus käib väljatuleva hakkpuidu mahu järgi mõõdetuna auto koormas. Üks tihumeeter (õhutihe puit) annab välja 3 puistekuupmeetrit haket.

Tihumeetri määramiseks kasutatav koefitsient võib olla vahemikus 0,15 kuni 0,45 sõltuvalt puidu läbimõõdust ja võsa või oksa virna kõrgusest. Vahemik võib olla 0,15 kuni 0,45

Eelistatud on kompleksteenus alates kasvava võsa hindamisest kuni hakkpuidu ostmise ja äraveoni.

Kontakt:

Lääne-Virumaa, Järvamaa, Ida- Virumaa, Jõgevamaa, Viljandimaa
Kaido (+372) 55 933 899 e-kiri: kaido[at]reinpaul.ee

Harjumaa, Läänemaa, Raplamaa, Pärnumaa, Valgamaa, Võrumaa, Põlvamaa, Tartumaa, Saaremaa, Hiiumaa
Kaur
(+372) 53439250 e-kiri: kaur[at]reinpaul.ee 

Küsimuste ja hinnapakkumise korral võta meiega ühendust

Küsimuste ja hinnapakkumise korral võta meiega ühendust