Lammutuspuit, aluste kokkuost

Lammutuspuit: kaubaalused, kastid, oksad, puitehitiste lammutusjäägid

AK530-630 on kõrge tootlikkusega mobiilne puidu vasarpurustaja. Masina tootlikkus on kuni 200 m3 valmistoodangut tunnis. Lõpptoodangu fraktsiooni saab muuta vastavalt vajadusele, vahetades vasarpurustaja materjali väljutussõelasid. Väikseima sõela silma mõõdud on 30x30mm ja suurima 200x200mm. Tänu eriti pikale trantsportöörlindile on võimalik hakkimine otse hakkeveoki kasti. Hakkurile on paigaldatud ka magnetlint mis minimaliseerib metalli sattumise hakitud materjalisse.
Ostame kaubaaluseid, euroaluseid ja muid aluseid.

Töödeldav puitmaterjal:

  • Ehitus- ja lammutuspuit
  • Puitpakendid, kastid, kaubaalused
  • Oksad, tüved
  • Sae- ja mööblitööstuse jäägid (klotsid, pinnad, palgiotsad)
  • Puukoor

Ümbertöödeldav materjal võib sisaldada vähesel määral peenmetalli (naelad, kruvid) ning väiksemaid kive (kuni 30mm läbimõõduga). Samas peab hakitav materjal asetsema kõva pinnasega platsil kus on võimalik manööverdamine nii hakkuri-kui ka hakkeveokitega.

Kontakt: Kuuno (+372) 56 652 743 e-kiri kuuno@reinpaul.ee 

Küsimuste ja hinnapakkumise korral võta meiega ühendust