Metsa ost ja väljavedu

Metsatööd: kasvava metsa ja kinnistute ost, metsaraie kompleks teenus

Meie poolt teostatavad metsatööd on kasvava metsa ost, raieõiguste / metsakinnistute ost ning metsa ülestöötamine.

Ostame lepa enamusega metsade raieõigust.

Ostame kütte- ja paberipuud.

Kõige seonduva kohta saab informatsiooni telefonil:

Kontakt : (+372) 534 392 50 (Kaur Tiisler)

 

Raiejäätmete kokkuvedu ja hakkimine.

Tarbepuit, raiejäätmed oksavaaludena ja võsa, mille peal ei ole töö käigus sõidetud, veame metsaveotraktoriga laoplatsile ja hakime otse auto kasti. Soovitame alati enne metsatööde või võsaraie alustamist konsulteerida meie ostu-müügi direktoriga:

 Kontakt : (+372) 50 50 349 (Andrus Iva)

Küsimuste ja hinnapakkumise korral võta meiega ühendust